Edificio histórico, Norma Project

Repte plantejat

El repte que es presenta, en aquest cas, és la restauració d’uns edificis històrics mitjançant la correcció dels defectes que arrosseguen i que presenten un gran desgast dels components estructurals pel pas lògic del temps.

S’observen desperfectes en múltiples elements arquitectònics, els quals necessiten actuacions correctives puntuals per a millorar directament les zones afectades, les quals es troben en molts casos en un delicat i debilitat estat.

Solució proposada

  • Creació d’una base de dades de l’estat dels edificis, mitjançant una auditoria tècnica d’edificació per a valorar de forma directa les conseqüències del desgast i les seves necessitats de sanejament mes urgents.
  • Una vegada es disposa de la informació que reporten les auditories tècniques, es crearà un pla d’actuació i posteriorment un pla de manteniment.
  • El pla d’actuació ens donarà l’oportunitat d’actuar més directament en aquelles necessitats més urgents que tingui cada edifici, fer actuacions per a evitar danys a tercers i a la vegada el compliment que requereix la normativa actual.
  • El pla de manteniment, una vegada s’hagin superat totes les mesures correctives a través del pla d’actuació, ens donarà la fórmula per a poder fer una conservació òptima amb actuacions preventives programades a totes i cada una de les parts de les que està composat l’edifici, com instal·lacions, estructura…

Resultat obtingut

  • Millora de l’estat dels edificis existents.
  • Reducció dels riscos d’accidents a tercers.
  • Actualització a les normatives vigents.
  • Reducció de l’aparició d’avaries correctives, urgents i no urgents.
  • Reducció de costos imprevistos.
  • Verificació de l’estat de conservació dels edificis amb control i gestió econòmica.