Norma Project

Repte plantejat

Aquest hotel de 4 estrelles disposa de personal de manteniment intern. El problema que ens trobem és que aquest no disposa de suport tècnic ni cap mena de direcció tècnica amb tots els problemes que això pot comportar.

Tampoc tenen establert cap pla de manteniment anual amb les directrius a seguir que ajudi a optimitzar i millorar el rendiment de les instal·lacions i l’edifici.

Solució proposada

 • Externalització del servei de manteniment.
 • Elaboració del pla de manteniment preventiu tècnic legal.
 • Creació d’una base de dades per a un millor control de les instal·lacions.
 • Control del personal assignat per a cada tasca.

Resultat obtingut

 • Servei de manteniment tècnic.
 • Pla de manteniment.
 • Interlocutor únic per totes les qüestions relatives al servei ofert.
 • Barem de preus més econòmics per les feines, per administració o  valoracions externes.
 • Disposició d’un equip de gestió professional, especialitzat en la planificació, supervisió i control de totes les intervencions sota el seu comandament, aplicant els mètodes i procediments adequats.
 • Assistència tècnica permanent per a consultes de serveis o actuacions realitzades.
 • Disposició, així mateix, d’informació puntual sobre totes les intervencions previstes o realitzades en un període determinat.
 • Millora del rendiment de les instal·lacions.
 • Reducció de les avaries correctives.
 • Metodologia de treball implantada.