Norma Project

Repte plantejat

Aquesta mutua, que disposa de diversos edificis i seus a la ciutat de Barcelona, compta amb un servei de manteniment correctiu no preventiu.

S’observa la manca d’un pla de manteniment tècnic que ajudaria a reduir les actuacions correctives i a controlar millor el manteniment de les diferents instal·lacions i que, en definitiva, suposaria un important estalvi de temps i diners a l’empresa.

Solució proposada

 • Estudi tècnic de les clíniques existents a la ciutat de Barcelona per a un posterior anàlisi del funcionament i rendiment de les instal·lacions .
 • Elaboració d’un pla d’actuació per a resoldre amb mes urgència totes aquelles avaries que poden ocasionar algun problema o alguna parada de l’activitat.
 • Creació del servei de manteniment amb l’elaboració d’un pla de manteniment tècnic.

Resultat obtingut

 • Control de les actuacions correctives ordinàries.
 • Reducció de les actuacions correctives.
 • Aplicació del pla de manteniment.
 • Millora de les instal·lacions.
 • Gestió del temps de resolució d’intervencions.
 • Preus mes econòmics per a feines extraordinàries.
 • Atenció personalitzada.
 • Assistència d’urgències 24h.