Norma Project, Centro docente

Repte plantejat

El servei de manteniment d’aquesta universitat compta des de fa anys amb personal intern composat per dues persones les quals realitzen les tasques habituals de manteniment diari correctiu.

Ens trobem que el centre necessita un pla de manteniment preventiu / correctiu per tal de millorar-ne les instal·lacions. Es pretén generar una metodologia de treball a les tasques de manteniment necessàries i poder així sistematitzar el manteniment dls diversos edificis i instal·lacions.

Solució proposada

Norma Project proposa l’estudi de les necessitats de l’edifici. Amb aquest estudi, obtindrem les dades tècniques de les instal•lacions que formen l’edifici.

Valoració de les actuacions necessàries més urgents, que poguessin produir alguna parada de les activitats diàries de la universitat.

Amb aquesta informació elaborem un pla d’actuació i un pla de manteniment tècnic.

Proposem la incorporació d’un tècnic de Norma Project, SL durant un curs per a dur a terme les següents tasques:

Fase 1:

 • Actuació i solució de totes aquelles mesures correctores necessàries i previstes al pla d’actuació.
 • Solució de totes les avaries correctives que puguin sorgir en el dia a dia.
 • Elaboració de l’inventari de les instal•lacions existents.
 • Anàlisis de l’estat i el funcionament de les instal•lacions.

Fase 2:

 • Inici de les feines marcades al pla de manteniment.
 • Formació al personal de manteniment de l’edifici del funcionament i la metodologia del pla de manteniment.

Resultat obtingut

 • Millora de les instal·lacions.
 • Reducció de les avaries correctives.
 • Reducció del cost amb reparacions.
 • Millores pressupostaries.
 • Formació del personal intern.
 • Mecanització dels processos de manteniment.
 • Control exhaustiu de les instal·lacions.
 • Millor rendiment i reducció del consum energètic.