Manteniment

Mitjançant els diferents tipus de contractes que oferim, posem a la seva disposició permanent un Departament Tècnic que vetllarà per totes les incidències que es produeixin a les seves instal·lacions. Disposem de 3 tipus de contractes de manteniment:

Pipes, tubes, machinery and steam turbine at a power plant

Manteniment conductiu

El manteniment conductiu és realitzat presencialment per una persona amb coneixements en sistemes de climatització, electricitat...

Més informació
Manteniment - Correctiu

Manteniment correctiu

És l’actuació que s’ocupa de la reparació un cop s’ha produït l’avaria en la instal·lació o màquina. Tenim dues solucions immediates: Planificat i No planificat.

Més informació
Manteniment - Preventiu

Manteniment preventiu

Té per objectiu l’adequada revisió amb actuacions correctores prèvies a l’aparició d’avaries dels elements que composen les instal•lacions. Amb una periodicitat adequada per assegurar la seva vida útil.

Més informació