Preventiu

Té per objectiu l’adequada revisió amb actuacions correctores prèvies a l’aparició d’avaries dels elements que composen les instal•lacions. Amb una periodicitat adequada per assegurar la seva vida útil.

Les feines a realitzar bàsicament són d’inspecció, vigilància, revisió, proves, comprovació de mesures, regulació, arranjaments, neteja, substitució d’elements de duració limitada o que han sobrepassat la tolerància permesa.

Tot plegat segons un programa d’actuació i pla de manteniment per a cadascuna de les instal•lacions perquè compleixin la normativa vigent en cada cas, les recomanacions dels respectius fabricants i per a garantir el funcionament amb el millor rendiment energètic.

Bàsicament es pot resumir en:

 

 • Revisiones con actuaciones correctoras previas a la aparición de averías.
 • Revisions amb actuacions correctores prèvies a l’aparició d’avaries.
 • Estudi de la periodicitat adequada per assegurar la seva vida útil.
 • Elaboració d’un programa d’actuació (pla de manteniment).
 • Anàlisi i adequació a la normativa vigent.
 • Ajustament al millor rendiment energètic.

Instal•lacions

 • Climatització / Calefacció
 • Electricitat
 • Gas
 • Fontaneria
 • Contraincendis

Obres

 • Elements constructius
 • Façanes
 • Estructura
 • Rehabilitació
Mantenimiento preventivo Normaproject