Historia

1986

Inici i posicionament

LUNET neix amb vocació de servei, confiança i proximitat al client i s’especialitza en el sector de la neteja industrial a l’àrea de Barcelona

2000

Creixement i diversificació

Nous serveis complementaris als de la neteja. Gestió de l’externalització dels serveis auxiliars a l’activitat principal de les empreses.

2006

Consolidació i expansió

Estructuració en diverses línies de servei. Nova marca pròpia –NORMA PROJECT– pel que fa a la divisió de Manteniment, Obres i Oficina Tècnica

Diversificació

 Sanitat

 Indústria/Serveis

 Químic-Farma

 Hotels/Residències

 Educació